Star Trek Discovery 2017 Toate | Sezonul 1 | Sezonul 2 | Sezonul 3 | Sezonul 4 | Sezonul 5

Descriere:
Plasat cu circa zece ani Ónaintea aventurilor lui Kirk, Spock ?i navetei Enterprise, USS Discovery Óncepe s? descopere noi lumi ?i noi forme de via?? ?i are Ón centrul ac?iunii r?zboiul rece dintre Federa?ia Planetelor ?i klingonieni.